ECLI:NL:RBDHA:2017:4890 Rechtbank Den Haag , 08-02-2017 / 5568273 EJ VERZ 16-87870


Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Leiden

EJM

Rep.nr.: 5568273 EJ VERZ 16-87870

Datum: 8 februari 2017

Beschikking van de kantonrechter in de zaak van:

de stichting Stichting Fioretti Teylingen,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Voorhout,

verzoekende partij,

gemachtigde: mr. L.M.E. Dietvorst-Janssen,

tegen

[verweerster] ,

wonende te Amstelveen,

verwerende partij,

gemachtigde: mr. V.S.M. Sturkenboom.

Partijen worden aangeduid als “Fioretti” en “ [verweerster] ”.

1. Het procesverloop…

Verder lezen