ECLI:NL:RBDHA:2017:5150 Rechtbank Den Haag , 11-05-2017 / C/09/501371 / HA RK 15-544


Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Meervoudige kamer

Rekestnummer: HA RK 15-544

Zaaknummer: C/09/501371

Datum beschikking: 11 mei 2017

Beschikking op het op 10 december 2015 ingekomen verzoekschrift van:

[verzoekster]

verzoekster,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat mr. J.D. Linscheer te Rotterdam,

tegen

DE STAAT DER NEDERLANDEN,

(Ministerie van Veiligheid en Justitie, Immigratie- en Naturalisatiedienst,

verder te noemen “de IND”),

zetelende te ’s-Gravenhage,

belanghebbende,

vertegenwoordigd door mr. drs. [naam 1…

Verder lezen