ECLI:NL:RBDHA:2017:5404 Rechtbank Den Haag , 18-05-2017 / C/09/519164 / HA RK 16-485


Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/519164 / HA RK 16-485

Beschikking van 18 mei 2017

in de zaak van

1 [verzoeker 1],

2. [verzoeker 2],

beiden wonende te Den Haag,

verzoekers,

gemachtigden: [gemachtigde 1] en [gemachtigde 2] te Den Haag,

tegen

DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN,

gevestigd te Den Haag,

(verder te noemen ‘VNG’),

verweerster,

advocaat mr. A.J. Dunnik te Amsterdam.

1 De procedure

1.…
Verder lezen