ECLI:NL:RBDHA:2017:5772 Rechtbank Den Haag , 30-05-2017 / AWB 17/9392 en AWB 17/9394

Uitspraak

REchtbank DEN Haag

Bestuursrecht

zaaknummers: AWB 17/9392 en AWB 17/9394

uitspraak van de voorzieningenrechter van 30 mei 2017 op de verzoeken om voorlopige voorzieningen van


[verzoekster 1] , verzoekster, V-nummer: [vreemdelingennummer 1] ,

en haar kinderen


[verzoeker]
, verzoeker, V-nummer [vreemdelingennummer 2] , en


[verzoekster 2]
, verzoekster 2, V-nummer [vreemdelingennummer 3] ,

gezamenlijk te noemen verzoekers

(gemachtigde: mr. K. Yousef),

en

de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verweerder

(gemachtigde: mr. J.A.C.M. Prins).

Procesverloop

Bij separate besluiten van 2 mei 2017 (de bestreden besluiten) heeft verweerder de aanvraag van verzoekster, mede ingediend namens verzoekster 2, en de aanvraag van verzoeker tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) niet in behandeling genomen.

Verzoekers hebben tegen de bestreden besluiten beroepen ingesteld. Tevens hebben zij de voorzieningenrechter verzocht om voorlopige voorzieningen te treffen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 16 mei 2017. Verzoekers zijn verschenen, bijgestaan door hun gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Tevens verschenen is G. Ali, tolk Arabisch.

Overwegingen

1. Bij uitspraak van heden heeft de rechtbank de beroepen in de bodemzaak waarover deze verzoeken om voorlopige voorzieningen gaan ongegrond verklaard (AWB 17/9391 en AWB 17/9393).

2. Omdat de rechtbank de beroepen ongegrond heeft verklaard, zijn geen voorlopige voorzieningen meer nodig. De voorzieningenrechter wijst de verzoeken om voorlopige voorzieningen daarom af.

3. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst de verzoeken om voorlopige voorzieningen af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. E.S.G. Jongeneel, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van mr. D.D. van Loopik, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 30 mei 2017.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.

Verder lezen