ECLI:NL:RBDHA:2017:7307 Rechtbank Den Haag , 29-06-2017 / C/09/496026 / HA RK 15-392


Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Meervoudige kamer

Rekestnummer: HA RK 15-392

Zaaknummer: C/09/496026

Datum beschikking: 29 juni 2017

Beschikking op het op 10 september 2015 ingekomen verzoekschrift van:

[minderjarige] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , Ghana,

de minderjarige,

in rechte vertegenwoordigd door:

Jeugdbescherming Regio Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

(hierna: Jeugdbescherming),

verzoeker,

advocaat mr. S.S. Jangali te Amsterdam,

tegen

DE STAAT DER NEDERLANDEN,

(Ministerie van Veiligheid en Justitie, Immigratie- en…

Verder lezen