ECLI:NL:RBGEL:2017:2649 Rechtbank Gelderland , 18-05-2017 / AWB - 16 _ 6358


Uitspraak

RechtbanK gelderland

Team belastingrecht

zaaknummer: AWB 16/6358

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer van

18 mei 2017 in de zaak tussen

[X] , wonende te [Z] , eiser(gemachtigde: mr. [gemachtigde] ),

en

de heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Rivierenland, verweerder.

De bestreden uitspraak op bezwaar

De uitspraak op bezwaar van verweerder van 21 oktober 2016 betreffende de aan eiser opgelegde beschikking krachtens artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) voor het jaar 2016 en de daarmee samenhangende aanslag onroerende…

Verder lezen