Naar de inhoud

ECLI:NL:RBGEL:2017:3525 Rechtbank Gelderland , 04-07-2017 / 05/740127-17

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/740127-17

Datum uitspraak : 4 juli 2017

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum 1] 1985 te [geboorteplaats] ,

wonende aan de [adres] , [woonplaats] ,

thans gedetineerd te P.I. HvB Grave (Unit A + B) te Grave.

Raadsvrouw: mr. A.C. Diesfeldt, advocaat te Arnhem.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting

van 20 juni 2017.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is, na een op 20 juni 2017 toegewezen vordering wijziging tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1.

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van

22 februari 2014 tot en met 21 december 2016 te Arnhem, althans in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, telkens

afbeeldingen, te weten (188) foto's en/of (54) video's,

en/of één of meer gegevensdrager(s), te weten een Apple iPhone en/of een Apple

MacBook, bevattende afbeeldingen, te weten (188) foto's en/of (32) video's,

van seksuele gedragingen, waarbij iemand (onder meer [slachtoffer 1] , geboren op

[geboortedatum 2] , en/of [slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum 3] ) die

kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of

schijnbaar is betrokken,

heeft verspreid, aangeboden, openlijk tentoongesteld, vervaardigd, ingevoerd,

doorgevoerd, uitgevoerd, verworven, in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het, met de/een penis en/of voorwerp en/of vinger/hand,

oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het, met de/een mond/tong en/of penis,

oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon

door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(" [bestandsnaam 1] " (foto 15 toonmap) en/of

" [bestandsnaam 2] " (foto 16 toonmap) en/of

" [bestandsnaam 3] " (foto 18 toonmap) en/of

(genoemd op blz 42-44 van PV:) " [bestandsnaam 4] " en/of " [bestandsnaam 5] " en/of " [bestandsnaam 6] " en/of

" [bestandsnaam 7] " en/of " [bestandsnaam 8] " en/of " [bestandsnaam 9] " en/of " [bestandsnaam 10]

" en/of " [bestandsnaam 11] " en/of " [bestandsnaam 12] " en/of

" [bestandsnaam 13] ")

en/of

het, met de/een vinger/hand en/of mond/tong,

betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen en/of de borsten

van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het, met de/een vinger/hand en/of voorwerp en/of mond/tong,

betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of de borsten van

een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog

niet had bereikt

(" [bestandsnaam 14] " (foto 1 toonmap) en/of

" [bestandsnaam 15] " (foto 2 toonmap) en/of

" [bestandsnaam 16] " (foto 5 toonmap) en/of

" [bestandsnaam 17] " (foto 17 toonmap) en/of

(genoemd op blz 42-44 van PV:) " [bestandsnaam 18] " en/of " [bestandsnaam 19] " en/of

" [bestandsnaam 20] " en/of " [bestandsnaam 21] " en/of " [bestandsnaam 22]

" en/of " [bestandsnaam 23] " en/of " [bestandsnaam 24]

" en/of " [bestandsnaam 25] " en/of " [bestandsnaam 26]

" en/of " [bestandsnaam 27] " en/of " [bestandsnaam 12] " en/of " [bestandsnaam 28] "

en/of " [bestandsnaam 29] ")

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon

door het camerastandpunt en/of de uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk

het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld

gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

(" [bestandsnaam 30] (foto 6 toonmap) en/of

" [bestandsnaam 31] " (foto 7 toonmap) en/of

" [bestandsnaam 32] " (foto 8 toonmap) en/of

" [bestandsnaam 33] " (foto 9 toonmap) en/of

" [bestandsnaam 34] " (foto 10 toonmap) en/of

" [bestandsnaam 35] " (foto 11 toonmap) en/of

" [bestandsnaam 36] " (foto 13 toonmap) en/of

" [bestandsnaam 37] " (foto 14 toonmap) en/of " [bestandsnaam 38] " (foto 19 toonmap) en/of

(genoemd op blz 42-44 van PV:) " [bestandsnaam 6] " en/of " [bestandsnaam 7] " en/of " [bestandsnaam 18] " en/of

" [bestandsnaam 19] " en/of " [bestandsnaam 20] " en/of " [bestandsnaam 39] " en/of

" [bestandsnaam 27] " en/of " [bestandsnaam 28] " en/of " [bestandsnaam 29] ")

en/of

het ejaculeren op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van

18 jaar nog niet had bereikt en/of waarbij op dat lichaam een op sperma

gelijkende substantie zichtbaar is,

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

((genoemd op blz 42 van PV:) " [bestandsnaam 40] ")

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

2.

hij in of omstreeks de periode van 13 november 2016 tot en met 18 november

2016 te Arnhem en/of Dieren, in elk geval in Nederland,

door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van

een communicatiedienst, te weten internet (whatsapp)

een persoon [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum 2] , van wie hij wist of

redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet

had bereikt,

een ontmoeting heeft voorgesteld met het oogmerk ontuchtige handelingen,

met die [slachtoffer 1] te plegen en/of een afbeelding van een seksuele gedraging

waarbij die [slachtoffer 1] is betrokken te vervaardigen,

terwijl verdachte enige handeling heeft ondernomen gericht op het

verwezenlijken van die ontmoeting, door naar een afgesproken locatie te rijden

en/of (vervolgens) die [slachtoffer 1] in zijn, verdachtes, auto te laten

plaatsnemen en/of naar een rustige locatie te rijden.

3.

hij op of omstreeks 14 november 2016 te Dieren, gemeente Rheden,

met [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum 2] , die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt,

een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd,

te weten het likken van/over de penis van die [slachtoffer 1] .

4.

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 8 juni

2016 tot en met 20 december 2016 te 's-Heerenberg, gemeente Montferland, en/of gemeente Doetinchem, in elk geval in Nederland,

ontucht heeft gepleegd met [slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum 3] ,

die zich beschikbaar stelde tot het verrichten van een of meer seksuele

handelingen met een derde tegen betaling en die de leeftijd van zestien jaren

maar nog niet de leeftijd van achttien jaren had bereikt,

te weten het (telkens)

in de mond van die [slachtoffer 2] brengen van zijn, verdachtes, penis en/of

in zijn, verdachtes, mond nemen van de penis van die [slachtoffer 2] ;

althans, indien het vorenstaande onder 4 niet tot een veroordeling leidt:

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 8 juni

2016 tot en met 20 december 2016 te 's-Heerenberg, gemeente Montferland,

en/of Doetinchem en/of Arnhem, in elk geval in Nederland,

door giften of beloften van geld of goed of misbruik van uit

feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten

door het (telkens), geven van een hoeveelheid geld,

[slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum 3] , van wie verdachte wist of

redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog

niet had bereikt,

opzettelijk

heeft bewogen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen van

verdachte, te weten het (telkens)

in de mond van die [slachtoffer 2] brengen van zijn, verdachtes, penis en/of

in zijn, verdachtes, mond nemen van de penis van die [slachtoffer 2] .

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs 1

Ten aanzien van feit 1

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359 derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.

Bewijsmiddelen:

- het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal en onderzoek data, p. 109-116, met bijlage collectiescan, p. 117-120, en bijlage overzicht aantallen kinderpornografische foto’s en films/video’s, p. 120;

- het overzicht WhatsApp gesprekken tussen verdachte en [slachtoffer 1] , p. 151-223;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 20 juni 2017.

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat verdachte in de tenlastegelegde periode kinderpornografisch materiaal -waaronder kinderpornografisch materiaal van [slachtoffer 1] - heeft verspreid, heeft verworven en in bezit heeft gehad. Dit is niet vast komen te staan ten aanzien van [slachtoffer 2] . De rechtbank zal verdachte dan ook vrijspreken van dit specifieke deel van de tenlastelegging.

De rechtbank is voorts met de officier van justitie van oordeel dat niet bewezen kan worden dat verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het verspreiden, verwerven en in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal en zal verdachte ook hiervan daarom vrijspreken.

Ten aanzien van feit 2

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359 derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.

Bewijsmiddelen:

- het overzicht WhatsApp gesprekken tussen verdachte en [slachtoffer 1] , p. 151-223;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 20 juni 2017.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte wist dat [slachtoffer 1] de leeftijd van zestien nog niet bereikt had. Uit de WhatsApp gesprekken tussen [slachtoffer 1] en verdachte blijkt dat [slachtoffer 1] voorafgaand aan de afspraak een of meerdere foto’s van zijn gezicht naar verdachte had verstuurd. Gezien de foto van [slachtoffer 1] die in het dossier zit, bestaat naar het oordeel van de rechtbank geen onduidelijkheid over het feit dat dit een jongen betreft die nog lang geen zestien jaar is. Daarnaast blijkt ook uit de berichtjes die [slachtoffer 1] stuurde dat hij nog een jong kind is. Zo stuurde [slachtoffer 1] onder meer voorafgaand aan de afspraak: ‘Maar mag niet tot spr laat he’ en ‘Ben nu in de auto met ouders dus ja je weet wel’. Waarop verdachte antwoordde: ‘Kijk maar uit dat ze je niet betrappen.. Haha’. Verdachte stuurde naar [slachtoffer 1] ‘Hmm. Kun je je eikeltje al laten zien?’ ‘Of is je voorhuidje nog te strak?’ Ter zitting heeft de officier van justitie een foto getoond die [slachtoffer 1] voorafgaand aan de afspraak naar verdachte stuurde. Op deze foto is zijn geslachtsdeel te zien. De rechtbank overweegt dat er geen onduidelijkheid over kan bestaan dat het geslachtsdeel van een heel jonge jongen is. Verdachte heeft verklaard dat hij in elk geval vanaf de ontmoeting wist van de jonge leeftijd van [slachtoffer 1] . De rechtbank concludeert uit vorenstaande dat het niet anders kan dan dat verdachte ook voorafgaand aan de afspraak, dus de hele periode van het contact, wist dat [slachtoffer 1] de leeftijd van zestien jaren nog niet bereikt had.

Ten aanzien van feit 3

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359 derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.

Bewijsmiddelen:

- het overzicht WhatsApp gesprekken tussen verdachte en [slachtoffer 1] , p. 151-223;

- het proces-verbaal van verhoor van getuige [slachtoffer 1] p. 145, eerste drie alinea’s;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 20 juni 2017.

Ten aanzien van feit 4 primair

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359 derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.

Bewijsmiddelen:

- het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 2] , p. 226-229;

- het overzicht WhatsApp gesprekken tussen verdachte en [slachtoffer 2] ,

p. 236-246;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 20 juni 2017.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte en [slachtoffer 2] op meerdere momenten seksuele handelingen hebben verricht waarbij verdachte [slachtoffer 2] geld betaalde. Gelet op de inhoud van de gesprekken alsmede de verklaring van verdachte heeft de rechtbank de overtuiging gekregen dat de seksuele handelingen over en weer zijn verricht.

3 Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1, 2, 3 en 4 primair tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

1.

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van

22 februari 2014 tot en met 21 december 2016 te Arnhem, althans in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, telkens

afbeeldingen, te weten (188) foto's en/of (54) video's,

en/of één of meer gegevensdrager(s), te weten een Apple iPhone en/of een Apple

MacBook, bevattende afbeeldingen, te weten (188) foto's en/of (32) video's,

van seksuele gedragingen, waarbij iemand (onder meer [slachtoffer 1] , geboren op

[geboortedatum 2] , en/of [slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum 3]) die

kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of

schijnbaar is betrokken,

heeft verspreid, aangeboden, openlijk tentoongesteld, vervaardigd, ingevoerd,

doorgevoerd, uitgevoerd, verworven, in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het, met de/een penis en/of voorwerp en/of vinger/hand,

oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het, met de/een mond/tong en/of penis,

oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon

door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(" [bestandsnaam 1] " (foto 15 toonmap) en/of

" [bestandsnaam 2] " (foto 16 toonmap) en/of

" [bestandsnaam 3] " (foto 18 toonmap) en/of

(genoemd op blz 42-44 van PV:) " [bestandsnaam 4] " en/of " [bestandsnaam 5] " en/of " [bestandsnaam 6] " en/of

" [bestandsnaam 7] " en/of " [bestandsnaam 8] " en/of " [bestandsnaam 9] " en/of " [bestandsnaam 10]

" en/of " [bestandsnaam 11] " en/of " [bestandsnaam 12] " en/of

" [bestandsnaam 13] ")

en/of

het, met de/een vinger/hand en/of mond/tong,

betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen en/of de borsten

van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het, met de/een vinger/hand en/of voorwerp en/of mond/tong,

betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of de borsten van

een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog

niet had bereikt

(" [bestandsnaam 14] " (foto 1 toonmap) en/of

" [bestandsnaam 15] " (foto 2 toonmap) en/of

" [bestandsnaam 16] " (foto 5 toonmap) en/of

" [bestandsnaam 17] " (foto 17 toonmap) en/of

(genoemd op blz 42-44 van PV:) " [bestandsnaam 18] " en/of " [bestandsnaam 19] " en/of

" [bestandsnaam 20] " en/of " [bestandsnaam 21] " en/of " [bestandsnaam 22]

" en/of " [bestandsnaam 23] " en/of " [bestandsnaam 24]

" en/of " [bestandsnaam 25] " en/of " [bestandsnaam 26]

" en/of " [bestandsnaam 27] " en/of " [bestandsnaam 12] " en/of " [bestandsnaam 28] "

en/of " [bestandsnaam 29] ")

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon

door het camerastandpunt en/of de uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk

het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld

gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

(" [bestandsnaam 30] (foto 6 toonmap) en/of

" [bestandsnaam 31] " (foto 7 toonmap) en/of

" [bestandsnaam 32] " (foto 8 toonmap) en/of

" [bestandsnaam 33] " (foto 9 toonmap) en/of

" [bestandsnaam 34] " (foto 10 toonmap) en/of

" [bestandsnaam 35] " (foto 11 toonmap) en/of

" [bestandsnaam 36] " (foto 13 toonmap) en/of

" [bestandsnaam 37] " (foto 14 toonmap) en/of " [bestandsnaam 38] " (foto 19 toonmap) en/of

(genoemd op blz 42-44 van PV:) " [bestandsnaam 6] " en/of " [bestandsnaam 7] " en/of " [bestandsnaam 18] " en/of

" [bestandsnaam 19] " en/of " [bestandsnaam 20] " en/of " [bestandsnaam 39] " en/of

" [bestandsnaam 27] " en/of " [bestandsnaam 28] " en/of " [bestandsnaam 29] ")

en/of

het ejaculeren op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van

18 jaar nog niet had bereikt en/of waarbij op dat lichaam een op sperma

gelijkende substantie zichtbaar is,

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

((genoemd op blz 42 van PV:) " [bestandsnaam 40] ")

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

2.

hij in of omstreeks de periode van 13 november 2016 tot en met 18 november

2016 te Arnhem en/of Dieren, in elk geval in Nederland,

door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van

een communicatiedienst, te weten internet (WhatsApp)

een persoon [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum 2] , van wie hij wist of

redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet

had bereikt,

een ontmoeting heeft voorgesteld met het oogmerk ontuchtige handelingen,

met die [slachtoffer 1] te plegen en/of een afbeelding van een seksuele gedraging

waarbij die [slachtoffer 1] is betrokken te vervaardigen,

terwijl verdachte enige handeling heeft ondernomen gericht op het

verwezenlijken van die ontmoeting, door naar een afgesproken locatie te rijden

en/of (vervolgens) die [slachtoffer 1] in zijn, verdachtes, auto te laten

plaatsnemen en/of naar een rustige locatie te rijden;

3.

hij op of omstreeks 14 november 2016 te Dieren, gemeente Rheden,

met [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum 2] , die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt,

een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd,

te weten het likken van/over de penis van die [slachtoffer 1] .

4 primair.

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 8 juni

2016 tot en met 20 december 2016 te 's-Heerenberg, gemeente Montferland, en/of gemeente Doetinchem, in elk geval in Nederland,

ontucht heeft gepleegd met [slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum 3] ,

die zich beschikbaar stelde tot het verrichten van een of meer seksuele

handelingen met een derde tegen betaling en die de leeftijd van zestien jaren

maar nog niet de leeftijd van achttien jaren had bereikt,

te weten het (telkens)

in de mond van die [slachtoffer 2] brengen van zijn, verdachtes, penis en/of

in zijn, verdachtes, mond nemen van de penis van die [slachtoffer 2] .

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1:

‘een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven, in bezit hebben en verspreiden, meermalen gepleegd’

Ten aanzien van feit 2:

‘met gebruikmaking van een communicatiedienst een ontmoeting voorstellen aan iemand van wie hij weet dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt met het oogmerk ontuchtige handelingen te plegen met die persoon, welk voorstel tot ontmoeting is gevolgd door enige handeling gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting’

Ten aanzien van feit 3:

‘met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen’

Ten aanzien van feit 4 primair:

‘ontucht plegen met iemand die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en die de leeftijd van zestien maar nog niet die van achttien jaren heeft bereikt, meermalen gepleegd’

5 De strafbaarheid van de feiten

De feiten zijn strafbaar.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

7. Overwegingen ten aanzien van straf en/of maatregel

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het onder 1, 2, 3 en 4 primair tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht. Aan het voorwaardelijke strafdeel zouden de bijzondere voorwaarden zoals opgenomen in het reclasseringsrapport moeten worden gekoppeld met aanvulling van de voorwaarden in die zin dat verdachte ook niet mag werken met minderjarigen (zowel betaald werk als vrijwilligerswerk).

De officier van justitie heeft daarbij verzocht om de bijzondere voorwaarden dadelijk uitvoerbaar te verklaren.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht om aan verdachte een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf gelijk aan het voorarrest op te leggen. Aan een voorwaardelijk strafdeel kunnen de voorwaarden zoals opgenomen in het reclasseringsrapport worden opgelegd, ook met de aanvulling zoals gedaan door de officier van justitie.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, waarbij onder meer is gelet op:

- het uittreksel uit het algemeen documentatieregister, gedateerd 9 mei 2017;

- een voorlichtingsrapportage van Reclassering Nederland (rechtszitting), gedateerd

12 juni 2017;

- een voorlichtingsrapportage van Reclassering Nederland (voorgeleiding RC), gedateerd

15 maart 2017;

- een psychologisch rapport van drs. J.P.M. de Leeuw, psycholoog, gedateerd 14 juni 2017.

Verdachte heeft zich gedurende een periode van meer dan 2,5 jaar schuldig gemaakt aan het verspreiden, vervaardigen en in het bezit hebben van kinderpornografisch materiaal. Verdachte is hiermee volstrekt voorbij gegaan aan de gevoelens van de kinderen die op de foto’s en filmpjes staan. Bij productie van kinderpornografische afbeeldingen en filmpjes worden kinderen op een afschuwelijke wijze seksueel misbruikt door volwassenen. Dit misbruik kan zowel op psychisch, emotioneel als lichamelijk vlak een zeer grote impact hebben. De kinderen kunnen hierdoor ernstig geschaad worden in hun verdere ontwikkeling. En dat terwijl zij van zo’n jonge leeftijd zijn dat zij daarin juist beschermd dienen te worden. Verdachte heeft door het verwerven, het verspreiden en het in bezit hebben van dit kinderpornografische materiaal bijgedragen aan het in stand houden van het systeem waardoor dit misbruik wordt geëxploiteerd.

Daarnaast heeft verdachte (onder meer via WhatsApp) contact gehad met een jongen van destijds 12 jaar oud. Verdachte heeft een ontmoeting met de jongen geïnitieerd, gericht op het plegen van ontuchtige handelingen (grooming). In het WhatsApp contact met deze jongen heeft verdachte kinderpornografisch materiaal van de jongen ontvangen. Uiteindelijk heeft verdachte deze jongen daadwerkelijk ontmoet en heeft hij ontuchtige handelingen met hem gepleegd. De rechtbank rekent het verdachte ten zeerste aan dat hij met zijn handelen de fysieke integriteit van deze jongen ernstig heeft aangetast. Onduidelijk is nog hoeveel schade dit op lange termijn zal veroorzaken. Het is maar de vraag in hoeverre deze jongen een verder normale en ongestoorde ontwikkeling in zijn eigen seksualiteit kan en zal hebben. Het recht dat kinderen op een dergelijke gezonde en normale ontwikkeling hebben, is door verdachte in ernstige mate geschonden.

Ook heeft verdachte meermalen ontuchtige handelingen tegen betaling gepleegd met een jongen tussen de 16 en de 18 jaar oud.

De rechtbank overweegt dat deze ernstige feiten zonder meer een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf rechtvaardigen.

Daarnaast heeft de rechtbank kennisgenomen van de rapporten die zijn opgemaakt door de psycholoog en de reclassering. Verdachte is lijdend aan parafilie en bij hem is seksuele en persoonlijkheids-scheefgroei vastgesteld. Er lijkt een duidelijk verband te zijn tussen deze diagnose en de feiten die verdachte heeft gepleegd. Verdachte is, blijkens de rapportage van de psycholoog, in verminderde mate toerekeningsvatbaar.

Door de gepleegde feiten en de bijbehorende veroordeling is verdachte maatschappelijk gezien verder ontwricht en zal hij een moeilijke toekomst in gaan. De rechtbank neemt daarnaast in overweging dat verdachte een zichtbaar aangedane relatief jonge volwassene is en dat hij first offender is. Een (intensieve) behandeling die zo spoedig mogelijk van start kan gaan, is daarom van groot belang. Op deze manier wil de rechtbank tegengaan dat de bestaande problematiek zich verder ontwikkelt en zo waarborgen dat verdachte zich in de toekomst zal onthouden van dergelijk strafbaar gedrag.

Om de ernst van de feiten te benadrukken, zal de rechtbank de maximale werkstraf en daarnaast een gevangenisstraf van voor de duur van 20 maanden opleggen. Van deze gevangenisstraf zal een groot deel voorwaardelijk worden opgelegd. De rechtbank zal daaraan diverse bijzondere voorwaarden koppelen, waaronder de voorwaarden zoals opgenomen in het reclasseringsrapport. Daarnaast zal de rechtbank twee extra bijzondere voorwaarden opleggen om het recidiverisico verder in te perken. Om diezelfde reden zal ook een proeftijd van drie jaren worden verbonden aan het voorwaardelijke strafdeel, als kader voor een langdurig behandel- en nazorgtraject.

Naar het oordeel van de rechtbank moet er op basis van de voorhanden zijnde informatie, waaronder het psychologisch rapport, ernstig rekening mee worden gehouden dat verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. De rechtbank zal daarom de dadelijke uitvoerbaarheid van de voorwaarden bevelen.

8 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 27, 14a, 14b ,14c, 14d, 22c, 22d, 57, 240b, 247, 248b en 248e van het Wetboek van Strafrecht.

9 De beslissing

De rechtbank:

 verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 (twintig) maanden;

 bepaalt, dat een gedeelte van de gevangenisstraf groot 16 (zestien) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, wegens niet nakoming van na te melden voorwaarden voor het einde van de proeftijd die op drie jaren wordt bepaald;

 de algemene voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich voor het einde daarvan niet zal schuldig maken aan een strafbaar feit;

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit zijn medewerking zal verlenen aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 Wet op de identificatieplicht ter inzage zal aanbieden;

- zijn medewerking zal verlenen aan het door de Reclassering Nederland te houden toezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

 de bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich uiterlijk binnen vijf werkdagen na het uitspreken van het vonnis zal melden bij de Reclassering Nederland en gedurende de proeftijd zich zal blijven melden bij deze instelling, zo frequent en zolang de reclassering dat noodzakelijk acht;

- zich zal houden aan de aanwijzingen die de Reclassering Nederland hem geeft, voor zover deze niet reeds zijn opgenomen in een andere bijzondere voorwaarde;

- zich gedurende de proeftijd, of zoveel korter als de reclassering in overleg met de behandelaars noodzakelijk acht, onder behandeling zal stellen van (het (zeden)behandelaanbod van) forensisch psychiatrische polikliniek Kairos en/of FACT Kairos te Eindhoven, of een soortgelijke instelling, op de tijden en plaatsen als door of namens die zorginstelling/deskundige aan te geven, teneinde zich te laten behandelen voor zijn delict gerelateerde persoonlijkheidskenmerken;

- binnen de proeftijd op geen enkele wijze (zowel betaalde- als vrijwillige) werkzaamheden zal verrichten met minderjarigen onder de 18 jaar;

- zijn (actieve) medewerking zal verlenen aan controle - in de breedste zin van het woord - van zijn gegevensdragers door de Reclassering Nederland op contact/gesprekken met of afbeeldingen/filmpjes van minderjarigen;

- beveelt dat de op grond van artikel 14c gestelde voorwaarden en het op grond van artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, uit te oefenen toezicht, dadelijk uitvoerbaar zijn;

 beveelt dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

 heft op het bevel tot voorlopige hechtenis met ingang van het tijdstip waarop de duur van deze hechtenis gelijk wordt aan die van de opgelegde straf;

 veroordeelt verdachte voorts wegens het bewezenverklaarde tot een werkstraf gedurende 240 uren, met bevel dat indien deze straf niet naar behoren wordt verricht vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 120 dagen.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P. Bos (voorzitter), mr. C. van Linschoten en

mr. K.A.M. van Hoof, rechters, in tegenwoordigheid van mr. H.L. Miedema, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 4 juli 2017.

Voetnoten

1
Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisanten van de politie Oost- Nederland, DRR/ Team Zeden/ Gelderland-Midden, opgemaakte proces-verbaal, zaaknummer 2017210836, gesloten op 10 mei 2017, en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.