ECLI:NL:RBLIM:2017:4724 Rechtbank Limburg , 10-01-2017 / 229265 / HA RK 16-256 en 229266 / HA RK 16-257


Uitspraak

beslissing

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Wrakingskamer

Datum beslissing: 10 januari 2017

zaaknummers: 03/229265 / HA RK 16 – 256 en 03/229266 HA RK 16 - 257

Beslissing van de meervoudige kamer belast met de behandeling van wrakingsverzoeken

in de zaken van

[verzoeker] , wonende te [woonplaats verzoeker] , (hierna: verzoeker)

indiener van verzoeken die strekken tot wraking van de kantonrechter in deze rechtbank (hierna ook: de rechter).

1 Procesverloop

1.1.

Verzoeker is door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder gedagvaard door de Stichting Bewindvoering Zuid…

Verder lezen