ECLI:NL:RBMNE:2017:2385 Rechtbank Midden-Nederland , 26-01-2017 / C16/16/663 F


Uitspraak

R ECHTBANK MIDDEN-NEDERL AN D

Afdeling Civiel recht

Locatie Utrecht

zaaknummer: C16/16/663 F

Vonnis op grond van artikel 8 Faillissementswet (verzet tegen faillietverklaring)

d.d. 26 januari 2017

in de zaak van

[opposant]

wonende te [woonplaats] ,

opposant,

advocaat: mr. M. Goedhart,

tegen

de besloten vennootschappen:

mr. E.P. Pandelitschka q.q.,

handelend in zijn hoedanigheid van curator van de besloten vennootschap GIVOLO B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

geopposeerde,

advocaat…

Verder lezen