Naar de inhoud

ECLI:NL:RBNHO:2017:3818 Rechtbank Noord-Holland , 26-04-2017 / C/15/239220 / FA RK 16-898

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Sectie Familie & Jeugd

locatie Haarlem

zaaknummer / rekestnummer: C/15/239220 / FA RK 16-898 en C/15/246103 / FA RK 16-4276

Beschikking d.d. 26 april 2017 betreffende de echtscheiding

in de zaak van:

[de man] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen de man,

advocaat mr. M.M. Schoots, gevestigd te Amsterdam,

tegen

[de vrouw] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen de vrouw,

advocaat mr…

Nevenvoorzieningen in echtscheidingsprocedure:

kinder- en partnerbijdrage:

- draagkracht piloot [BEDRIJF]: hoe moet de pensioenpremietoelage en de vergoeding op grond van de compensatieregeling in de draagkrachtberekening worden verwerkt?

- gelet op het co-ouderschap dat partijen (gaan) uitvoeren is de rechtbank van oordeel dat van de vrouw kan worden gevergd dat zij haar werkzaamheden op termijn uitbreidt naar 80%. Omdat de vrouw op invalbasis al extra werkzaam is, zal de rechtbank thans haar verdiencapaciteit in het kader van deze procedure begroten op een tewerkstelling van 65%.

Verdeling:

totale schuld van pp hoger dan waarde bezittingen:

‘Gelet echter op hetgeen onder 2.6.2 is bepaald (de woning, en de eraan verbonden polissen van levensverzekering, worden op voorwaarde dat de man de toedeling kan financieren, zonder nadere verrekening toegedeeld aan de man, onder de verplichting er zorg voor te dragen dat de vrouw wordt ontslagen uit de aansprakelijkheid voor de hypothecaire lening) en in aanmerking nemend dat de marktwaarde van de woning fors onder het saldo van de hypothecaire schuld ligt, zal de rechtbank bepalen dat in het geval de man de toedeling van de woning aan hem kan financieren de levensloopregeling zonder nadere verrekening wordt toegedeeld aan de man. Indien de woning aan een derde moet worden verkocht zal het saldo van de levensloopregeling in beginsel wel bij helfte dienen te worden verdeeld.

Gegevens

Instantie Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak26-04-2017
Datum publicatie16-06-2017
ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:3818
ZaaknummerC/15/239220 / FA RK 16-898
Bijzondere kenmerkenEerste aanleg - enkelvoudig
RechtsgebiedPersonen- en familierecht