ECLI:NL:RVS:2017:1372 Raad van State , 24-05-2017 / 201604570/1/R3


Uitspraak

201604570/1/R3.

Datum uitspraak: 24 mei 2017

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

1.    [appellant sub 1], handelend onder de naam Loonbedrijf [appellant sub 1] (hierna: [appellant sub 1]) wonend te Oldeberkoop, gemeente Ooststellingwerf,

2.    [appellant sub 2], wonend te Langedijke, gemeente Ooststellingwerf,

3.    LTO Noord, gevestigd te Drachten, gemeente Smallingerland,

4.    [appellant sub 4], wonend te Appelscha, gemeente Ooststellingwerf,

5.    [appellant sub 5], wonend te Ravenswoud, gemeente Ooststellingwerf…