ECLI:NL:RVS:2017:1398 Raad van State , 24-05-2017 / 201604840/1/R6


Uitspraak

201604840/1/R6.

Datum uitspraak: 24 mei 2017

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Tussenuitspraak met toepassing van artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) in het geding tussen:

1.    De Frisse Wind B.V., gevestigd te Rijswijk, en andere,

2.    [appellant sub 2], wonend te Rotterdam,

3.    [appellant sub 3], wonend te Rotterdam,

4.    [appellant sub 4], wonend te Rotterdam,

5.    Vereniging van Eigenaren flat Mariniersweg/Pannekoekstraat, gevestigd te Rotterdam (hierna…