Economisch eigenaar kan gebruiksrecht pand niet tegenwerpen aan curator


E is economisch eigenaar van een woning. Hoewel de juridische eigenaar van het pand (J) inmiddels failliet is verklaard, verhuurt E de woning op eigen naam aan H. Naar aanleiding hiervan vordert de curator dat H de verhuurde woning ontruimt. Echter, H weigert dit te doen.

Het Hof wijst de vordering van de curator af. Immers, E had krachtens de economische eigendomsoverdracht het recht om het pand te gebruiken. Het faillissement van J heeft deze overeenkomst niet van rechtswege doen eindigen, zodat E…

Verder lezen