Een actuele overweging voor de dga: auto in de BV of in privé? (2002.13.3070)


In het nieuwe Belastingplan 2002 is de regeling met betrekking tot de fiscale bijtelling voor de auto veranderd. De directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft de keuzemogelijkheid een auto op naam van de BV of een auto in privé aan te schaffen. Auteurs bekijken in dit artikel wat de meest gunstige keuze is voor de dga. Hierbij spelen voornamelijk de kostprijs van de auto en het aantal te rijden kilometers per jaar een rol.

Als eerste komt de fiscale regeling van het Belastingplan 2002 aan bod en worden de BTW…

Verder lezen