Een digitaal getekende koopovereenkomst (2014.49.2008)


Schrijver stelt aan de orde de vraag aan welke eisen een digitaal koopcontract moet voldoen om als akte te kunnen gelden.

Voor een rechtsgeldige koopovereenkomst in de zin van Titel 1 Boek 7 moet sprake zijn van een akte, ofwel van één document dat door beide partijen is ondertekend. De wet geeft in art. 156a Rv de mogelijkheid dat een onderhandse akte in elektronische vorm wordt opgemaakt en door partijen digitaal wordt getekend. Schrijver attendeert erop dat blijkens de parlementaire geschiedenis een op elkaar aansluitende briefwisseling niet voldoende blijkt om…

Verder lezen
Terug naar overzicht