Naar de inhoud

Een dijk van een idee

Innovatief versterken

Stijging van de zeespiegel, meer piekbuien, langere perioden van droogte, aardbevingen, nieuwe normen: volop uitdagingen voor onze dijken. Hoe houden we ons beschermingsniveau op peil? In ieder geval niet alleen door vast te houden aan traditionele toepassingen en technieken. Daarom is de wereld van de dijkeninnovaties volop in beweging!

De Waterontspanner

TSWA201612-04WATERONTSPANNER

De dijk tussen Schoonhovenseveer en Langerak krijgt bij hoge rivierstanden te maken met druk van het grondwater dat zo hoog komt, dat het de dijk omhoog zou kunnen duwen. Waterschap Rivierenland vroeg daarom aan de markt: maak voor ons een veilige dijk en bedenk hier zelf een goede techniek voor. Door deze open vraag te stellen, werden de kennis van de markt en het waterschap optimaal gecombineerd en benut. Heijmans bedacht een passend antwoord op de vraag: de waterontspanner.

De waterontspanner is een soort leiding die in de dijk wordt ingebracht. De buis neemt het grondwater op en voert dit af naar bestaande sloten achter de dijk. Hierdoor vermindert de opwaartse druk. Aan de waterontspanners is een monitoringssysteem gekoppeld. In de bronnen zitten sensoren die onder meer de hoeveelheid water meten dat via de waterontspanners wordt afgevoerd.

Elastocoast

TSWA201612-04ELASTOCOAST

Wetterskip Fryslân heeft de Waddenzeedijk over een lengte van 13 kilometer voorzien van een laag Elastocoast; innovatief en natuurvriendelijk materiaal dat de dijk duurzaam beschermt tegen erosie en de zwaarste weersomstandigheden. Door de toepassing van dit materiaal was het verwijderen van de huidige dijkbekleding niet nodig.

Zo kon het project in een korte periode worden uitgevoerd. Daarnaast is het materiaal twee keer zo sterk als asfalt en een prima ondergrond voor algen, wieren, schelpdieren en andere…