Een half miljoen mensen is eenzaam


Bijna een half miljoen mensen in Nederland voelt zich eenzaam, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral bejaarde mannen zijn eenzaam; een op de acht mannen ouder dan 75 jaar leeft in eenzaamheid.

In Nederland voelt 4% van de mensen zich eenzaam. Mannen zijn vaker eenzaam dan vrouwen. Bejaarde mannen (ouder dan 75 jaar) zijn duidelijk het vaakst eenzaam: 12%, tegen 5% van de bejaarde vrouwen. Het gaat hier alleen om ouderen die zelfstandig wonen; bewoners van instellingen of tehuizen zijn niet ondervraagd.

Mannen zeggen vaker dan vrouwen dat hun sociale contacten oppervlakkig zijn. Vrouwen zeggen vaker dat ze deel uitmaken van een vriendengroep en dat ze iemand hebben bij wie ze terecht kunnen of die hen echt begrijpt.

Mensen die vinden dat ze een slechte gezondheid hebben, zeggen vaker dat ze eenzaam zijn dan mensen die hun gezondheid als goed bestempelen (17 en 2%). Deze relatie is nog sterker bij bejaarden; 20% van de 75-plussers die hun gezondheid slecht vindt, is eenzaam. Bij 75-plussers die hun gezondheid goed vinden, is dit 4%.

Wonen in een drukke stad of juist een dorp met sterke sociale controle maakt voor eenzaamheid geen verschil. Stedelingen en inwoners van kleine gemeenten zijn even vaak eenzaam.

Bron: CBS

Verder lezen
Terug naar overzicht