Een herinvesteringsreserve en een stakingslijfrente na verkoop melkquotum (2002.28.3151)


Bij verkoop van melkquotum komt de vraag op of het mogelijk is om een gedeelte van de opbrengst te gebruiken voor een herinvestering in het bestaande bedrijf en het restant aan te wenden voor een stakingslijfrente (art. 3.129 Wet IB 2001).

Bij verkoop van melkquotum is sprake van een gedeeltelijke staking van een onderneming waarop de stakingsfaciliteiten van toepassing zijn. De auteur verdedigt dat de vorming van een herinvesteringsreserve (art. 3.54 Wet IB 2001) mogelijk is als er een voornemen bestaat tot herinvesteren en…

Verder lezen