Eén of meer ondernemingen? (1996.44.3415)


Voor de vraag of iemand één of meer ondernemingen drijft, is van belang of administratie, inkoop en personeel gescheiden worden gehouden.

Een horecaondernemer die is betrokken bij vijf bedrijven in vier vestigingsplaatsen had zich dat goed gerealiseerd. Door deze elementen gescheiden te houden, is bij verkoop c.q. staking voor alle bedrijven afzonderlijk de franchise bij staking van toepassing (art. 8.1.d Wet IB).

Hof Amsterdam; 28 maart 1996; V-N, 1996 blz. 4035

Verder lezen