Eén miljoen ton schoon AEC-granulaat te koop


Eén miljoen ton schone mineralen. Dat is het voorlopige resultaat van een forse inspanning door de Nederlandse afvalenergiecentrales (AEC’s). Hiermee komt de sector ruimschoots haar afspraak uit de Green Deal na. Betontegels, straatstenen, fundering onder wegen, ophoogmateriaal in weglichamen: ze zijn nu verkrijgbaar mét AEC-granulaat.
Tot 2012 mocht bodemas enkel volgens het strikte regime van het Isoleren, Beheersen en Controleren (IBC) worden verwerkt, met onder meer ‘eeuwigdurende nazorg’ in weglichamen. Sinds de Green Deal AEC-bodemas wordt deze route afgebouwd. Schoon AEC-granulaat is het doel: dit jaar minstens de helft van de totale stroom, in 2020 geldt dit voor álle bodemassen. De afvalsector investeerde de afgelopen jaren miljoenen euro’s in zeef-, scheidings- en schoonmaakinstallaties. Niet zonder succes. Er staan nu drie installaties.

Bron: www.verenigingafvalbedrijven.nl/nieuws d.d. 21 september 2017

Verder lezen
Terug naar overzicht