Een NV, een BV of een EV? (2002.49.2280)


Naar aanleiding van opmerkingen van de minister van Justitie in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot aanpassing van de structuurregeling lijkt het de auteur wellicht goed de basisvormen van het vennootschapsrecht te herzien. Gezien het feit dat bijna alles wat met de BV bereikt kan worden ook met een NV mogelijk is heeft de BV relatief weinig toegevoegde waarde. In de praktijk blijkt behoefte te bestaan aan een meer flexibele vennootschapsvorm dan de NV en haar kloon, de BV, biedt. De auteur wijst in dit verband op de…

Verder lezen