Een onzekere kwestie in het IPR (1995.2073)


Het Nederlandse internationaal huwelijksvermogensrecht is er de laatste jaren niet eenvoudiger op geworden. Het kenmerkt zich door een hoge ingewikkeldheidsgraad en tal van onzekere kwesties. Eén vandie kwesties is in hoeverre echtgenoten hun door buitenlands recht beheerste huwelijksgoederenregime kunnen tegenwerpen aan derden waarmee zij een rechtshandeling aangaan. Voor na 1 september 1992 gesloten huwelijken wordt het antwoord beheerst door de artikelen 3 en 5 van de Wet conflictenrecht huwelijksvermogensrecht. Voor huwelijken die vóór die datum zijn gesloten, bepaalt het toepasselijke huwelijksvermogensrecht in beginsel ook of en onder welke voorwaarden het…

Verder lezen