Een privaatrechtelijke kanttekening bij het onlangs voorgestelde kooprecht van huurders (1996.29.2282)


Het persbericht van 21 juni jongstleden dat bericht dat één van de regeringspartijen elke huurder van een aan een woningcorporatie toebehorende sociale woning de bevoegdheid wil geven om de door hem gehuurde woning aan te kopen is voor Van Velten aanleiding om in te gaan op een privaatrechtelijk ondoordacht onderdeel van dit voorstel. Krachtens het wetsvoorstel dienen de huurders die tot koop wensen over te gaan, te komen tot het oprichten van een coöperatie die zorgt voor het beheer en onderhoud van de woningen. Er zou dus sprake zijn van een kwalitatief…

Verder lezen