Een stichting als erflaters laatste wil (2002.12.2081)


De auteur geeft een uiteenzetting van de bij uiterste wil opgerichte stichting onder huidig en komend (erf)recht, waarbij achtereenvolgens worden behandeld de oprichtingshandeling, de oprichtingakte en de beschikkingen ten behoeve van de opgerichte stichting.

Vervolgens gaat de auteur in op enkele oorzaken van het te verwachten toenemend gebruik en de mogelijkheden van de ‘post-mortale-stichting’.

Het nieuwe erfrecht verruimt de mogelijkheden door de gewijzigde regeling van de legitieme en de duidelijke vormgeving van de executele en het testamentair bewind. Bovendien zou de invoering…

Verder lezen