Een vóór de prestatie uitgereikt stuk is een btw-factuur


Een vóór de prestatie uitgereikt stuk voldeed aan (vrijwel) alle wettelijke factuurvereisten en was aan te merken als een factuur voor de omzetbelasting. Volgens de Hoge Raad heeft het verwijzingshof de naheffingsaanslag terecht vernietigd.

Een maatschap exploiteerde een handel in onroerend goed. De maatschap gaf in oktober 2008 opdracht aan een aannemer voor de bouw van een bedrijfspand. Met dagtekening 20 oktober 2008 reikte de aannemer vervolgens aan de maatschap een bescheid uit met dagtekening 20 oktober 2008 waarop een aanneemsom van € 685.000 en € 130…

Verder lezen