Eerste Kamer akkoord met Belastingplan 2014 + Successiewet-cijfers 2014


In navolging van de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer vannacht ingestemd met het Belastingplan 2014 (33752) en het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 (33753). Deze wetsvoorstellen zijn behandeld in Notafax 2013, nrs 244245277278290307 en 329. Hieronder volgt een korte signalering van enkele maatregelen die hierin zijn opgenomen.

  • tot 1 januari 2015 geldt een schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning;
  • op 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling als bedoeld in artikel 11.1.g Wet LB;
  • de integratieheffing van artikel 3.3.b Wet OB zal op 1 januari 2014 worden afgeschaft;
  • vanaf 1 januari 2014 kan een periodieke gift ex artikel 6.38 Wet IB 2001 ook onderhands;
  • vruchtgebruik volgens buitenlands erfrecht kan per 1 januari 2014 ook zijn gedefiscaliseerd;
  • op 1 januari 2014 geldt artikel 5e AWR voor vergoedingsrechten ex artikel 1:87 BW;
  • wijziging van artikelen 2 en 4 WBR vanwege HR 15 oktober 2004 (FBN 2004, nr 65), en
  • per 1 januari 2014 geldt een waarderingsregeling in de Successiewet voor serviceflats.

Aanpassing van de tarieven en vrijstellingen in de Successiewet in verband met inflatie
Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2014, heeft het ministerie van Financiën de tarieven en de vrijstellingen in de Successiewet voor het jaar 2014 vrijgegeven.

- Het tarief van artikel 24 lid 1 SW
Belaste verkrijging      I. Partners en kinderen      IA. Kleinkinderen           II. Overig
          0  117.214                  0       10%                          0     18%                       0   30% 
117.214  en hoger         11.721       20%                  21.098     36%               35.164   40% 

- Vrijstellingen erfbelasting
artikel 32-1-4-a (partner) 627.367
artikel 32-1-4-b (invalide kind) 59.601
artikel 32-1-4-c (kind) 19.868
artikel 32-1-4-d (kleinkind) 19.868
artikel 32-1-4-e (ouder) 47.053
artikel 32-1-4-f (overige verkrijger) 2.092
artikel 32 lid 2 (pensioenimputatie) 162.071

- Vrijstellingen schenkbelasting
artikel 33 onder 5 (kind) 5.229
artikel 33 onder 5 (eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar) 25.096
artikel 33 onder 5 (extra verhoging eigen woning/studie) 52.281
artikel 33 onder 6 (overgangsregel voor eigen woning) 27.187
artikel 33 onder 7 (overige verkrijger) 2.092
artikel 33a  (extra verhoging eigen woning voor allen) 100.000

- Vrijstelling van 100% voor ondernemingsvermogen tot € 1.045.611 (artikel 35b lid 1 SW)

Verder lezen
Terug naar overzicht