Eerste Kamer blokkeert bezuinigingen gefinancierde rechtsbijstand


De Eerste Kamer heeft tegen de bezuiniging van € 85 miljoen op de gesubsidieerde rechtsbijstand gestemd. Een meerderheid van de senaat stemde op 20 januari jl. voor de motie van Eerste Kamer-lid Hans Franken (CDA), waarin het kabinet wordt gevraagd de korting te schrappen en ‘alternatieve financieringsmogelijkheden’ te zoeken. Alleen de regeringspartijen PvdA en VVD en de fractie van de SGP stemden tegen de motie.

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie), politiek verantwoordelijk voor de bezuinigingen op de rechtsbijstand, wilde op 20 januari in de Eerste Kamer nog niet inhoudelijke reageren op de uitslag van de stemming over de motie. Oppositiefracties als Groen Links, D66 en SP gaan er echter vanuit dat de bewindsman de aangenomen motie ook zal uitvoeren. Zij vonden het daarom niet nodig om nog tegen de begroting van Veiligheid en Justitie voor 2015 te stemmen. Alleen het CDA en de Onafhankelijke Senaatsfractie stemden nog tegen de begroting.

De aangenomen motie constateert dat de bezuiniging van € 85 miljoen op de rechtsbijstand leidt tot een 'onaanvaardbare aantasting van de rechtstaat'. Een eerste tranche van de bezuiniging zou in februari al van start gaan. Teeven had al een Algemene Maatregel van Bestuur klaarliggen waarmee bespaard zou worden op de vergoedingen aan advocaten. Die AMvB zou ongeveer € 26 miljoen aan bezuinigingen moeten opleveren, maar het is onduidelijk of dat nu nog doorgaat.

SP-senator Bob Ruers reageerde opgetogen op de uitslag van de stemming. ‘We hebben met de motie-Franken ook minister Opstelten een halt toegeroepen. Bij verschillende gelegenheden hebben we hem gezegd dat de bezuinigingen te ver  gingen, maar hij luisterde niet. Nu zal hij wel moeten.’
Minister Opstelten wilde, net als Teeven, nog niet inhoudelijk reageren. ‘We gaan erover praten in het kabinet’ was het enige wat hij kwijt wilde.

Algemeen deken Walter Hendriksen zegt in een reactie dat de Nederlandse Orde van Advocaten zich bijzonder gesteund voelde door de motie, na ruim anderhalf jaar van actief verzet tegen de bezuinigingsplannen. ‘En we zijn buitengewoon opgelucht dat de Eerste Kamer onze zorgen over de toegang tot de rechter bleek te delen.’
Terwijl de staatsecretaris op zoek gaat naar alternatieven, zal de Orde haar bezwaren tegen ‘botte bezuinigingen’ blijven uitdragen, stelt Hendriksen. Zeker zo lang nog onduidelijk is of Teeven de motie ook daadwerkelijk uitvoert. ‘De bal ligt nu echt bij de regering, al zijn wij altijd bereid om mee te denken over verdere verduurzaming van het stelsel. Een eventuele uitnodiging wacht ik af.’

In aanloop naar de stemming in de Eerste Kamer bleek nog uit onderzoek door de Orde dat circa de helft van de sociale advocaten zou stoppen met het werken op basis van toevoegingen als de bezuinigingen door zouden gaan. In een andere enquête gaf bijna 80% van de strafrechtadvocaten aan dat zij vaker pro deo-zaken zouden weigeren bij doorvoering van de bezuinigingen.

Bronnen: Advocatenblad / Advocatie.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht