Eerste Kamer stemt in met Belastingpakket 2017


De Eerste Kamer heeft op 20 december ingestemd met het Belastingplan 2017 en de overige fiscale wetsvoorstellen van Prinsjesdag. Alleen de stemming over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is uitgesteld.

De volgende wetsvoorstellen zijn aangenomen:

  • Belastingplan 2017 (34 552)
  • Overige fiscale maatregelen 2017 (34 553)
  • Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (34 554)
  • Wet uitwisseling inlichtingen over rulings (34 527)
  • Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting (34 545)

Verder nam de Eerste Kamer nog een motie van het…

Verder lezen