Eerste tranche Crisis- en herstelwet aangenomen


Crisis- en herstelwet

Op 21 april 2010 heeft het kabinet zich akkoord verklaard met de eerste tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Dit is een aanvulling op de op 31 maart jl. in werking getreden Crisis- en herstelwet.

De eerste tranche omvat onder meer:

  • vaststelling dat ook onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en zorginstellingen vallen onder de versnelde bouwprojecten. Aanvankelijk gold dit enkel voor woningbouwprojecten.

  • aanwijzing van de projecten ‘Stadhavens Rotterdam’ en ‘Zaanstad Midden’ als zogeheten ‘ontwikkelingsgebieden’. Het gevolg is dat deze projecten gerealiseerd kunnen worden terwijl dat eerst niet het geval was door het ontbreken van milieugebruiksruimte. Tijdelijk mag van die milieunormen worden afgeweken, mits er op termijn een betere situatie ontstaat;

  • aanwijzing van een drietal zogeheten ‘innovatieve experimenten’, te weten, projecten op gebied van miniturbines op gebouwen, eco-iglos en zuigercompressor-windturbinecombinaties;

  • aanwijzing van een drietal zogeheten ‘lokale projecten met nationale betekenis’, te weten, FlorijAs te Assen, Rotterdam Central District (het gebied rondom Rotterdam CS) en Stationsgebied Utrecht.

    www.vrom.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht