EHRC 2000/65, EHRM 22-06-2000, , 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96, 33210/96 (met annotatie van A.W. Heringa)

Inhoudsindicatie

Equality of arms, Gerecht dat bij de wet is ingesteld, Eerlijk proces, Onafhankelijk en onpartijdig gerecht, Redelijke termijn, Onschuldpresumptie

Samenvatting

Vervolging van een oud minister (Coëme) voor het Hof van Cassatie in eerste en enige aanleg. Met deze zaak werden enkele andere zaken tegen particulieren gevoegd. Hoewel de grondwet zulks wel voorschreef had de wetgever nagelaten om voor procedures bij dit forum privilegiatum procedureregels vast te stellen. Het Hof van Cassatie had dan ook besloten de gewone regels van het strafprocesrecht voor zover…

Verder lezen
Terug naar overzicht