EHRC 2000/84, EHRM 05-10-2000, , 39652/98 (met annotatie van A.W. Heringa)

Inhoudsindicatie

Civil rights and obligations, Criminal charge, Uitzetting

Samenvatting

Het Hof heeft zich nog niet eerder uitgesproken over de vraag of de uitzetting van vreemdelingen bestreken wordt door art. 6 lid 1. De Commissie had als haar vaste jurisprudentie dat er ter zake van verblijf en uitzetting van vreemdelingen niet sprake was van toepasselijkheid van art. 6.

Het Hof interpreteert art. 6 in het licht van art. 1 van het Zevende Protocol. Die bepaling bevat enkele procedurele waarborgen ten aanzien van de uitzetting van vreemdelingen…

Verder lezen
Terug naar overzicht