EHRC 2000/89, EHRM 26-10-2000, , 30210/96 (met annotatie van J. van der Velde)

Inhoudsindicatie

Onmenselijke of vernederende behandeling, Redelijkheid duur voorarrest, Redelijke termijn, Daadwerkelijk rechtsmiddel

Samenvatting

Verzoeker klaagt in de eerste plaats dat hij geen adequate psychiatrische behandeling heeft gekregen tijdens de detentie. Hij leed aan een chronische depressie en had tweemaal een poging tot zelfmoord gepleegd. Het Hof overweegt dat art. 3 EVRM in absolute bewoordingen marteling, of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing verbiedt. Niettemin moet de onmenselijke behandeling een minimum aan ernst of zwaarte bereiken indien dit onder het bereik van art. 3 wil vallen…

Verder lezen
Terug naar overzicht