EHRC 2001/75, EHRM 25-09-2001, , 29522/95, 30056/95, 30574/96 (met annotatie van J. van der Velde)

Inhoudsindicatie

Billijke genoegdoening, Kosten en uitgaven

Samenvatting

In het arrest ten gronde van 19 september 2000, gepubliceerd in «EHRC» 2000, 81, m.n. Garé, heeft het Hof geoordeeld dat art. 6 lid 1 EVRM was geschonden met betrekking tot het door de openbare aanklager gebruik maken van verklaringen van verzoekers die op grond van een wettelijke verplichting moesten worden verstrekt tijdens hun proces. In het arrest ten gronde werd het verzoek om schadevergoeding afgewezen wegens het ontbreken van causaliteit en omdat het arrest…

Verder lezen
Terug naar overzicht