EHRC 2002/17, EHRM 21-12-2001, , 314465/96 (met annotatie van A. Woltjer)

Inhoudsindicatie

Familie- en gezinsleven, Immigratie, Positieve verplichtingen, Gezinsband

Samenvatting

Vader Zeki Sen is van Turkse afkomst. Hij is in 1977, op twaalfjarige leeftijd, in het kader van gezinshereniging naar Nederland gekomen. In 1982 trouwt hij in Turkije met Gülden Sen en op 8 augustus 1983 wordt hun dochter Sinem Sen geboren. Sinem blijft in Turkije wonen, ook als haar moeder in 1986 naar Nederland vertrekt om zich bij haar man te voegen. Daar krijgen beide ouders op 14 november 1990 hun tweede kind…

Verder lezen
Terug naar overzicht