EHRC 2002/5, EHRM 06-12-2001, , 41729/98

Inhoudsindicatie

Onteigening, Toegang tot de rechter, Redelijke termijn, Procedure van 63 jaar

Samenvatting

In 1925 onteigende de Griekse staat een olijfgaard en nam deze in beslag, zonder dat daarvoor enige compensatie aan de eigenaren werd geboden. Volgens de beschikking waarop de inbeslagname was gebaseerd hadden zij op een dergelijke compensatie echter wel recht. De belanghebbenden stelden dan ook, in 1933, een procedure in voor de rechtbank om dit recht af te dwingen. De procedure duurde vervolgens 63 jaar en werd pas in 1995, met een…

Verder lezen
Terug naar overzicht