EHRC 2002/83, EHRM 15-07-2002, , 39665/98, 40086/98 (met annotatie van G. de Jonge)

Inhoudsindicatie

Disciplinaire bestraffing gevangenen, Criminal charge, Rechtsbijstand

Samenvatting

Als sanctie op door hen begane disciplinaire vergrijpen had de gevangenisdirectie de voorwaardelijke invrijheidstelling van klagers uitgesteld. Ezeh en Connors menen dat de directeur artikel 6, derde lid onder c van het Verdrag heeft geschonden door hun rechtsbijstand te weigeren tijdens de hoorzittingen, die aan de sanctieoplegging voorafgingen.

Het Hof past de “Engel-criteria” toe en stelt ten aanzien van beide klagers schending vast.

Uitspraak

The law

I. Alleged violation of article 6 par. …

Verder lezen
Terug naar overzicht