EHRC 2005/109, EHRM 02-09-2005, , 75255/01 (met annotatie van A. W. Heringa)

Inhoudsindicatie

Eigendom, Positieve verplichting, Weduwepensioen, Ontvankelijkheidbeslissing.

Samenvatting

Geklaagd werd over de overgang van de oude AWW (Algemene Weduwen- en Wezenwet) naar de nieuwe Anw (Algemene nabestaanden wet), waardoor klaagster effectief een aanzienlijk lagere uitkering ontving; een verlaging die in haar opvatting onevenredig was en een rechtvaardiging miste. Het Hof deelt niet de opvatting van klaagster dat haar aanspraak op een uitkering ongewijzigd dient te blijven. Het Hof stelt dat voor een dergelijke vergaande stellingname geen steun is te vinden in zijn rechtspraak…

Verder lezen
Terug naar overzicht