EHRC 2006/120, EHRM 18-07-2006, , 75615/01 (met annotatie van J. van der Velde)

Inhoudsindicatie

Betogingsvrijheid, Bestuurlijke boete, Toetsingsbevoegdheid rechter, Vrijheid van meningsuiting, Voorzienbaarheid wet

Samenvatting

Volgens de Tsjechische wetgeving moet de organisator van een voorgenomen betoging deze melden bij de autoriteiten. De betoging kan worden verboden. Wanneer de betoging ondanks het verbod toch heeft plaatsgevonden, of indien de organisator een andere op hem rustende verplichting niet is nagekomen, kan de organisator een bestuurlijke boete worden opgelegd. In deze zaak had een zekere D.S., niet zijnde verzoeker, de betoging aangemeld. Niettemin werd verzoeker door…

Verder lezen
Terug naar overzicht