EHRC 2006/125, HvJ EG 12-07-2006, , T-253/02 (met annotatie van N. Lavranos)

Inhoudsindicatie

Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, Beperkende maatregelen tegen personen en entiteiten die banden hebben met Osama bin Laden, Al-Qaïda-netwerk en Taliban, Bevoegdheid van Gemeenschap, Bevriezing van tegoeden, Subsidiariteitsbeginsel, Fundamentele rechten, Jus cogens, Rechterlijke toetsing, Beroep tot nietigverklaring

Samenvatting

Met Veiligheidsraadresolutie 1267 (1999) begon de VN Veiligheidsraad sancties tegen Afghanistan, het talibanregime, Osama bin Laden en iedereen die banden met hem onderhoudt op te leggen. In de loop der jaren zijn er de resoluties 1333 (2000…

Verder lezen
Terug naar overzicht