EHRC 2006/34, EHRM 31-01-2006, , 50252/99 (met annotatie van A. Woltjer)

Inhoudsindicatie

Gezinsleven, Uitzetting, Openbare orde

Samenvatting

De klagers, meneer Mevlut Sezen en zijn echtgenote Emine Sezen-Oguz, hebben beide de Turkse nationaliteit. Mevlut is in 1966 geboren en sinds oktober 1989 in Nederland, Emine is op 7-jarige leeftijd in 1979 naar Nederland gekomen. Zij beschikte ten tijde dat de klacht werd ingediend (1999) over een vergunning tot vestiging. Mevlut en Emine traden op 25 oktober 1990 in het huwelijk, nadat hun zoon Adem in juni 1990 was geboren. In…

Verder lezen
Terug naar overzicht