EHRC 2006/35, EHRM 31-01-2006, , 50435/99 (met annotatie van A. Woltjer)

Inhoudsindicatie

Gezinsleven, Illegaal verblijf, Positieve verplichtingen

Samenvatting

Mevrouw Solange Rodrigues da Silva, geboren in 1972, heeft de Braziliaanse nationaliteit. Ze klaagt, mede namens haar in 1996 geboren dochter Rachel Hoogkamer, over schending van artikel 8. Rachel Hoogkamer heeft de Nederlandse nationaliteit en wordt in de procedure vertegenwoordigd door haar vader, Daniël Hoogkamer, die het ouderlijk gezag over haar heeft. Rodrigues da Silva is in 1994 naar Nederland gekomen en heeft haar twee zonen Jean (1990) en Carlos (1992) uit…

Verder lezen
Terug naar overzicht