EHRC 2006/72, EHRM 12-04-2006, , 65731/01, 65900/01 (met annotatie van F.J.L. Pennings)

Inhoudsindicatie

Verbod van discriminatie, Ongelijke behandeling mannen en vrouwen, Uitkeringen in het kader van arbeidsongevallen en beroepsziekten, Koppeling aan verschillende pensioenleeftijden mannen en vrouwen, Grand Chamber

Samenvatting

Klagers hebben allen een arbeidsongeval gehad en als gevolg daarvan een ‘reduced earnings allowance’ (REA) ontvangen. Na het bereiken van de pensioenleeftijd werd deze uitkering vervangen door een ‘retirement allowance’ (RA) die aanzienlijk lager was. Deze laatste uitkering beoogde compensatie te bieden voor de vermindering van de pensioenrechten als gevolg van de omstandigheid dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht