EHRC 2007/128, EHRM 31-07-2007, , 11106/04, 11108/04, 11116/04, 11311/04, 13276/04 (met annotatie van Prof.mr. Kuijer)

Inhoudsindicatie

Eerlijk proces, Objectieve onpartijdigheid, Eerdere betrokkenheid in het kader van verlenging voorlopige hechtenis, Motivering van eerdere uitspraak inzake verlenging voorlopige hechtenis, Samenstelling jury

Samenvatting

Alle klagers waren lid van een motorclub genaamd de ‘Screwdrivers’ in Hamar, behalve de vijfde klager die lid was van de Hell’s Angels in Oslo. In maart 2002 werden klagers onder meer vervolgd voor (het medeplegen van) veroorzaken van een brand of explosie. Op woensdag 4 juni 1997 zouden zij een deel van een clubhuis van…

Verder lezen
Terug naar overzicht