EHRC 2007/17, EHRM 30-11-2006, , 10807/04 (met annotatie van J.H. Gerards)

Inhoudsindicatie

Vrijheid van meningsuiting advocaat, Smaad, Reputatieschade, Tuchtrecht

Samenvatting

In 2000 zond de NCRV een televisiedocumentaire uit over een vrouw, A.K., die beweerde het slachtoffer te zijn van incest door haar grootvader, haar vader en twee van haar broers. Uit de incest zouden vijf zwangerschappen zijn voortgekomen, waarvan er één was beëindigd. Van de vier baby’s zouden er drie ritueel zijn vermoord en één baby zou zijn verkocht. De stellingen van A.K. waren gebaseerd op herinneringen die…

Verder lezen
Terug naar overzicht