EHRC 2009/101, EHRM 30-06-2009, , 25803/04, 25817/04

Inhoudsindicatie

Verenigingsvrijheid, Partijverbod, Banden met een terroristische organisatie, Retroactieve toepassing van wetgeving

Samenvatting

Twee Baskische politieke partijen, Batasuna en Herri Batasuna, werden in Spanje verboden verklaard wegens hun banden met de afscheidingsbeweging ETA. De partijen stellen in Straatsburg schendingen van art. 10 en 11 EVRM. Zij menen dat de wetgeving waarop de verbodenverklaringen gebaseerd waren, gezien het ad hoc karakter ervan, onvoldoende duidelijk en voorzienbaar was. Bovendien zou geen legitiem doel zijn nagestreefd, maar wilde de Spaanse regering enkel het debat onmogelijk maken…

Verder lezen
Terug naar overzicht