EHRC 2009/107, EHRM 30-06-2009, , 32772/02 (met annotatie van J. van der Velde)

Inhoudsindicatie

Vrijheid van meningsuiting, Reclamespot, Herziening nationale rechterlijke uitspraak na veroordeling door EHRM, Tenuitvoerlegging uitspraak EHRM, Toezicht Comité van Ministers op tenuitvoerlegging, Competentie EHRM ratione materiae, Positieve verplichting, Grote Kamer

Samenvatting

Op 28 juni 2001 heeft het Hof in een door verzoeker aan het Hof voorgelegde zaak tegen Zwitserland beslist dat art. 10 EVRM was geschonden. De weigering reclamespotjes van verzoeker gericht op het minder eten van vlees door de consument via radio en tv uit te zenden door een private maatschappij was niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht