EHRC 2009/124, EHRM 01-10-2009, , 76836/01, 32782/03 (met annotatie van J.H. Gerards)

Inhoudsindicatie

Godsdienstvrijheid, Weigering registratie Scientologykerk, Definitie kerkgenootschap, Wachttijd van 15 jaar voor registratie ongerechtvaardigd

Samenvatting

Kimlya, de eerste klager, is president van de Scientologykerk te Surgut, Rusland. Sultanov, de tweede klager, is medeoprichter en lid van de Scientologykerk te Nizhnemask. Beiden deden verschillende pogingen om de Scientologykerk te laten registreren, zoals naar Russisch recht is vereist. Een poging van Kimlya om zijn Scientologykerk te laten registreren als non-gouvernementele organisatie werd echter afgewezen vanwege het religieuze karakter van de doelstellingen van…

Verder lezen
Terug naar overzicht