EHRC 2009/127, EHRM 15-09-2009, , 30330/04 (met annotatie van P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt)

Inhoudsindicatie

Vrijheid van meningsuiting, (Militair) ambtenaren, Nevenfunctie, Interview, Discretie en loyaliteit, Geen klokkenluiden

Samenvatting

Klager Jean-Hugues Matelly is sinds 1992 officier bij de Franse gendarmerie en sinds 2002 verbonden als commandant aan de nationale gendarmerieopleiding. Daarnaast is hij als politiek wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Politiestudies en Onderzoek in Toulouse. In 2003 publiceert hij in het kwartaalblad Les Cahiers de la Sécurité Intérieure een artikel over resultaatsverplichtingen voor de gendarmerie. Hij analyseert daarin een ‘pilot’ in het licht van…

Verder lezen
Terug naar overzicht