EHRC 2009/130, Europees Comité van Sociale Rechten 18-02-2009, , 48/2008

Inhoudsindicatie

Recht op gegarandeerd bestaansminimum, Bijstandsuitkering

Samenvatting

De Bulgaarse wetgever wijzigt in 2006 en 2008 de bijstandswet (“Social Assistance Act”). De wijzigingen beogen de maximale duur van het recht op een bijstandsuitkering in te korten tot 6 maanden. Het Europees Centrum voor de Rechten van Roma (ERRC) stelt dat dit tot gevolg zal hebben dat het recht op sociale zekerheid voor kwetsbaren in de samenleving wordt uitgehold. In het bijzonder stelt het ERRC dat de wettelijke regeling disproportionele consequenties heeft voor Roma, omdat met name die groep…

Verder lezen
Terug naar overzicht