EHRC 2009/56, EHRM 20-01-2009, , 13645/05 (met annotatie van Mielle Bulterman)

Inhoudsindicatie

Prejudiciële procedure HvJ EG, Onmogelijkheid te reageren op conclusie advocaat-generaal, Jurisdictie EHRM ratione personae, Recht op een eerlijk proces, Procedure op tegenspraak, Mogelijkheid tot heropening procedure, Equivalente mensenrechtenbescherming

Samenvatting

Al vele jaren vist de Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij (PO Kokkelvisserij) mechanisch op kokkels in de Waddenzee. Daarvoor wordt elk jaar voor een beperkte periode een vergunning verleend door de staatssecretaris van LNV. Zo geschiedt ook op 1 juli 1999 en 7 juli 2000. Tegen deze besluiten…

Verder lezen
Terug naar overzicht